One thousand cases of severe occupational contact dermatitis

Denne artikel er en opgørelse af 1.000 tilfælde af arbejdsbetinget eksem undersøgt på Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital. Hyppighed af irritativt og allergisk eksem inden for forskellige erhverv og hos mænd og kvinder rapporteres sammen med en diskussion om forebyggelse.