Finansiering

Videncenter for Allergi er finansieret af en basisbevilling fra Miljøstyrelsen.

 
Herudover har Videncentret modtaget forskningsstøtte fra:
  • Trygfonden
  • Arbejdsmiljøforskningsfonden
  • Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis
  • Kgl. Hofbuntmager Aage Bangs Fond
  • Niels Hjorts Fond