Finansiering

Videncenter for Allergi er finansieret af en basisbevilling fra Miljøstyrelsen.

Herudover har Videncentret modtaget forskningsstøtte fra:
  • Sundhedsstyrelsen
  • Region Hovedstadens Forskningsfond
  • Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund
  • Arbejdsmiljøforskningsfonden
  • Aage Bangs Fond
  • Copenhagen Health Science Partners
  • Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis
  • Inge og Asker Larsens Fond
  • Leo Fondet