Om Allergenregisteret

Målgruppen

Målgruppen er primært arbejdsmiljøprofessionelle, der ønsker at orientere sig om hvilke allergifremkaldende stoffer, der kan forekomme i arbejdsmiljøet eller i bestemte produkttyper.

Andre fx patienter med arbejdsbetinget allergi og eksem eller læger kan også have nytte af at orientere sig i opslagsværket.

Om opslagsværket og dens tilblivelse

Dette opslagsværk er baseret på udtræk fra Produktregistrets database, PROBAS.
Alle data modtaget fra Produktregistret er bearbejdet således, at fortroligt data er slettet. Det vil sige oplysninger hvor kun én eller 2 producenter anvender et givent stof i en produkttyper/variant er slettet.

Opslagsværket er desuden baseret på en liste på ca. 500 allergifremkaldende stoffer- relevante for arbejdsmiljøet –  publiceret af to internationale forskere professor i kemi Jean-Pierre Lepoittevin og hudlæge Christophe J. Le Coz (ref1 – se referencen i bunden af siden), som begge har deltaget i projektet.

Listen er udvalgt på baggrund af den videnskabelige litteratur, hvor stoffer, der anses for forældede eller yderst sjældent er årsag til arbejdsbetinget kontakteksem, blev udeladt. Ligeledes er listen ikke komplet hvad angår muligt allergifremkaldende parfumestoffer, metaller eller meget sjældne årsager til allergi. Data for de stoffer, der er udvalgt med referencer til litteraturen, kan findes i (ref1 – se referencen i bunden af siden).

Listen med kemiske navne samt CAS-numre for de allergifremkaldende stoffer blev koblet med oplysningerne i Produktregistret og resultaterne leveret i anonymiserede tabeller, der var renset for fortrolige oplysninger. Et produkt kan godt optræde i flere produkttyper/produktvarianter.

Produktregisteret indeholder kun den fulde ingrediensliste for produkter, der indeholder et eller flere stoffer, som er klassificerede som farlige. Det betyder at resultaterne kun repræsenterer et udsnit af de produkter, som der kan være på arbejdspladsen.

Tilbage til Opslagsværket.