Occupations at risk of developing contact allergy to isothiazolinones in Danish contact dermatitis patients: results from a Danish multicentre study (2009-2012).

Isothiazolinoner og methylisothiazolinon forårsager ofte allergi i visse erhversgrupper.

Hyppigheden af hudallergi (allergi) over for konserveringsmidler er et fortsat stigende problem hos befolkningen. Konserveringsmidler benyttes i stort set alle kosmetiske og industrielle kemiske produkter for at undgå bakteriel forurening,

Methylisothiazolinonen (MI) er et konserveringsmiddel, der tilhører den overordnede gruppe af  konserveringsmidler kaldet isothiazolinoner. Isothiazolinoner har i forskelligt omfang været benyttet i flere årtier, men det er først for nylig at MI er blevet introduceret i industrielle kemiske produkter, fx. maling, og senere tilladt til brug i kosmetik. Uagtet at MI kun har været benyttet i en relativ kort periode, er det et konserveringsmiddel der ofte udvikles allergi over for, og flere europæiske lande har beskrevet denne kraftige stigning af MI-allergi som en epidemi.

I en ny artikel gennemgås 5290 patienter undersøgt for MI-allergi fra tre universitetsafdelinger i Danmark i perioden fra 2009 til 2012. Ansigtseksem blandt MI-allergikere (og især kvindelige MI-allergikere) steg signifikant henover testperioden, hvilket indikerede at eksponeringen af MI fra kosmetik og/eller afdampning af MI fra fx. maling drev epidemien af MI-allergi. Desuden fandtes risikoerhverv for udvikling af MI-allergi, hvor især malere og maskinoperatører har en signifikant risiko for at udvikle MI-allergi. Desuden fandtes det at malererhvervet var associeret til udviklingen af allergi over for andre isothiazolinoner.

MI-allergi er udbredt i den europæiske befolkning og denne undersøgelse viser med al tydelighed at en regulering af brugen af MI i både kosmetik og industrielle kemiske produkter som fx. maling er nødvendig.