Occupational skin diseases in hairdressing apprentices - has anything changed?

I 2008 indførtes i Danmark et undervisningsprogram på frisørskolerne med det formål at forebygge forekomsten af håndeksem hos frisøreleverne.  Vi undersøgte i et spørgeskemastudie foretaget i 2013 om danske frisørelever fortsat har øget risiko for udvikling af arbejdsbetingede hudsygdomme.

Resultaterne viste at håndeksem og nældefeber forårsaget af hudkontakt med gummihandsker, hårfarver, kosmetik eller lignende var markant hyppigere hos frisørelever end hos unge dansker på samme alder. Yderligere fandt vi, at forekomsten af arbejdsbetingede hudsygdomme steg i takt med en øget eksponeringsvarighed for frisørfaget.

Frisørelever er altså fortsat i øget risiko for arbejdsbetingede hudsygdomme og der er behov for ydereligere forebyggende tiltag på skolerne og i salonerne der uddanner frisørelever.