Occupational skin diseases: actual state analysis of patient management pathways in 28 European countries.

Arbejdsrelaterede hudsygdomme kan forårsages eller forværres af arbejdet. Arbejdsbetingede hudsygdomme skal derudover opfylde juridiske kriterier, som varierer fra land til land. I Europa findes arbejdsbetingede hudsygdomme blandt de fem hyppigst anmeldte erhvervssygdomme (muskel-skelet relaterede sygdomme, neurologiske sygdomme, lungesygdomme, sygdomme i sensoriske organer, hudsygdomme).

I dette studie indsamlede man oplysninger og sammenlignede den aktuelle status af nationale lovgivninger og måder at håndtere patienter med arbejdsbetinget hudsygdom med hensyn til forebyggelse, diagnose, behandling og rehabilitering i forskellige europæiske lande. En spørgeskemaundersøgelse af den aktuelle status vedrørende veje for udredning af arbejdsrelaterede hudsygdomme blev besvaret af eksperter inden for arbejdsbetinget hudsygdomme og / eller arbejdsmedicin fra 28 europæiske lande, der bidrager til det europæiske samarbejde om videnskab og teknologi (COST) Action TD 1206 (StanDerm) ( www.standerm.eu).

Konklusion på studiet: Definitioner af arbejdsbetinget hudsygdom varierer mellem europæiske lande og er ikke direkte sammenlignelige, hvilket hæmmer sammenligninger af statistikker indsamlet fra forskellige lande. Bevidsthed om denne kendsgerning og yderligere indsats for standardisering er nødvendige.