Occupational irritant contact dermatitis in a carpenter exposed to wood from Brazilian rainforest tree Manilkara bidentata

Manilkara bidentata er et stort regnskovstræ, som hovedsageligt kan findes i Karibien og Central- og Sydamerika. Træet er meget hårdt og derfor ideelt til brug i tunge trækonstruktioner. Træet fra manilkara bidentata beskrives som en potent hudirritant, men træsorten er dog ikke kendt for at sensibilisere.

 

Vi beskriver her en sjælden sygehistorie om erhvervsbetinget irritativ kontaktdermatitis hos en tømrer, som har været eksponeret for træplanker af træ fra manilkara bidentata.