Occupational irritant contact dermatitis diagnosed by analysis of contact irritants and allergens in the work environment.

Irritativt kontakteksem er en hyppig diagnose hos patienter med arbejdsbetinget kontakteksem. Dog mangler der studier, som beskriver værdien af anvendelsen af sikkerhedsdatablade som kan føre til diagnosen arbejdsbetinget irritativt kontakteksem.

I dette studie gennemgik vi sikkerhedsdatablade for stoffer med lokalirriterende effekt, hos patienter som fik diagnosen arbejdsbetinget irritativt kontakteksem. Desuden evaluerede vi forekomsten af samtidig eksponeringer for kontaktallergener.

118 af de 228 inkluderede patienter blev diagnosticeret med arbejdsbetinget irritativt kontakteksem. De hyppigste årsager til diagnosen var vådt arbejde (n=64), okklusion af gummihandsker (n=45), mekaniske traumer (n=19) og kontakt med olieprodukter (n=15). Eksponeringer for specifikke stoffer med irritativ effekt blev fundet hos 9 patienter og blev identificeret via sikkerhedsdatabladet hos 8 af disse patienter. Ved gennemgang af sikkerhedsdatabladene og produkt informationer viste det sig at 41 af patienterne var eksponeret for 41 moderat til potente kontaktallergener og 18 patienter var eksponeret for 25 svage kontaktallergener på deres arbejdspladser.

Vi fandt ved dette studie ikke nogen nye stoffer med irritativ effekt og vi fandt at sikkerhedsdatablade kun har en begrænset anvendelse ved udredningen af patienter med irritativ kontakteksem.