Occupational hand eczema caused by nickel and evaluated by quantitative exposure assessment

En ny teknik blev taget i brug til vurdering af nikkeludsættelse på arbejdspladsen hos seks patienter med formodet arbejdsbetinget håndeksem og nikkelallergi. Patienternes hænder blev aftørret med en svag opløsning af salpetersyre (acid wipe sampling) efter to timers arbejde, som sædvanligt. Der var tale om udsættelse for nøgler, elektriske komponenter, synåle, køkkenredskaber og håndholdt værktøj.

 

I alle tilfælde blev der fundet højere niveauer af nikkel på de områder af hænderne, der var i kontakt med genstandene end fra et kontrolområde på overarmen. I alle tilfælde gik eksemet væk, efter at kontakten med de nikkelfrigivende genstande ophørte.