Occupational food-related hand dermatoses seen over a 10-year period

Proteinkontaktdermatitis blev oprindeligt formuleret i 1976 af Hjorth og Roed-Petersen og tilføjet som en tredje kategori af arbejdsbetinget kontaktdermatitis ud over irritativ kontaktdermatitis og allergisk kontaktdermatitis. De diagnostiske kriterier for proteinkontaktdermatitis er kronisk eksem hos en person med kontakt medl proteinholdigt materiale og med en positiv priktestreaktion over for fødevarer.

Siden 1976 har kun få studier beskæftiget sig med proteinkontaktdermatitis.

 

I dette studie undersøgte vi frekvensen af arbejdsmæssige fødevarerelaterede hudlidelser blandt personer, der professionelt håndterede fødevarer og som var undersøgt på Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital i løbet af de sidste 10 år (n = 372).

Vi fandt, at 57 % havde irritativ kontaktdermatitis, 22 % havde proteinkontaktdermatitis, 2,4 % havde kontakturtikaria og 1,8 % havde allergisk kontaktdermatitis. Derudover fandt vi, at væsentlig flere af disse patienter reagerede positivt ved priktest med friske fødevarer i forhold til priktest med fødevareekstrakter. De hyppigst repræsenterede erhverv blandt de undersøgte patienter var kokke, bagere og køkkenmedarbejdere.

 

På baggrund af resultaterne må proteinkontaktdermatitis betragtes som en hyppig lidelse blandt patienter med erhvervsmæssig fødevarekontakt og bør anses som en selvstændig kategori inden for arbejdsbetinget kontaktdermatitis på linje med irritativ kontaktdermatitis og allergisk kontaktdermatitis.

I studiet er desuden foreslået et sæt diagnostiske kriterier for de aktuelle hudlidelser.