Occupational eczema and asthma in a hairdresser caused by hair-bleaching products.

Den case beskrive en ung frisør med håndeksem og astma forårsaget af hårblegemiddel indeholdende persulfater. I tillæg beskrives proceduren for priktestning med persulfater