Occupational contact dermatitis in painters – an analysis of patch test data from the Danish Contact Dermatitis Group

Malere udsættes gennem deres arbejdsmiljø for en lang række kemikalier, der kan forårsage kontaktallergi. Vi undersøgte forekomsten af kontaktallergi hos 219 malere, udredt hos speciallæger i Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe, og sammenlignede med 1095 matchede kontroller.

Arbejdsbetinget eksem og håndeksem var signifikant hyppigere hos malerne sammenlignet med kontrollerne. Lappetestresultater fra den europæiske basisserie viste, at MC I/MI, epoxy resin, formaldehyd og Quaternium-15 ligeledes var hyppigere forekommende hos malerne. For kemikalier, der ikke er inkluderet i basisserien, var især forskellige isothiazolinoner årsag til flere tilfælde af kontaktallergi hos malerne. Det samme var gældende for Cresylglycidyl ether og bisphenol F, der bruges i lim.
 

Sammenlagt kan siges, at konserveringsmidler og limstoffer er de hyppigste årsager til kontaktallergi blandt malere, og eksemet sidder især på hænderne.