Occupational contact dermatitis in blue-collar workers: results from a multicentre study from the Danish Contact Dermatitis Group (2003-2012).

Den brede erhvervsgruppe af arbejdere rammes ofte af hudallergi

Hudallergi (kontaktallergi) hos den mandsdominerede gruppe af arbejdere (“blue-collar workers”) er hyppig, da gruppen ofte er i kontakt med forskellige og “stærke” allergener i løbet af en normal arbejdsdag, ofte endda med utilstrækkelige værnemidler.

I en ny artikel gennemgås 1471 eksempatienter tilhørende erhvervsgruppen af arbejdere fra tre universitetsafdelinger i Danmark i perioden fra 2003 til 2012. Erhvervsgruppen af arbejdere havde oftere erhvervsbetinget kontakteksem sammenlignet med en matchet kontrolgruppe, hvilket indikerede at arbejdere er mere udsatte over for allergifremkaldende – og hudirritende stoffer i arbejdsmiljøet. Desuden fandtes det, at arbejdere sjældnere havde atopisk eksem end kontrolgruppen. Dette indikerede at arbejdere var mere hudraske inden de påbegyndte deres erhvervsmæssige karriere, men alligevel udvikledes hudallergi og eksemsygdom grundet den megen hudirritation og kontakt med allergifremkaldende stoffer. Især var hudallergi over for epoxy resin, methyldibromo glutaronitrile, bronopol, krom og methylchloroisothiazolinone i kombination med methylisothiazolinone (MCI/MI) hyppig,

Specielle risikoerhverv for udvikling af eksem var malere, arbejdere i bygge- og anlægsindustrien, samt murerarbejdere.

Hudallergi er udbredt hos denne store erhvervsguppe af arbejdere. Præventive tiltag i form af  bl.a. uddannelse af korrekt håndtering af farlige kemikalier er nødvendig for at for at undgå unødig udvikling af kontaktallergi i denne erhvervsgruppe.