Occupational allergic contact dermatitis diagnosed by a systematic stepwise exposure assessment of allergens in the work environment

Information om allergener samt irritanter er meget vigtige i forbindelse med arbejdsbetinget kontakteksem. Ingredienser og sikkerhedsdatablade kan være ufuldstændige, hvilket gør det svært at give en korrekt diagnose.
 
Ved en systematisk eksponeringskortlægning af patienter med mistænkt kontakteksem, fandt vi at 48,2 % havde en arbejdsbetinget allergi. 50 % af allergierne blev fundet ud fra sygehistorien og 35,5 % blev fundet ud fra sikkerhedsdatablade/ingredienslister. Vi fandt 132 forskellige allergener, 78% af disse findes ikke i den Europæiske basis serie.