Nyt videncenter for Frisører og Kosmetikere

De sidste års debat og fokus på kemikalierne i frisørbranchen har båret frugt – Videncenter for Frisører og Kosmetikere er nu en realitet. Torsdag d. 24. august 2006 rulles den grønne løber ud og der holdes officiel åbning af Videncentret. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam holder åbningstalen.
 
Visse stoffer i især hårfarver og permanent kan føre til allergi og luftvejssygdomme. Stofferne kan skade kunderne, men især frisørerne, som bruger produkterne flere gange dagligt. De skadelige stoffer føres desuden ud gennem spildevand og affald fra salonerne og påvirker derved miljøet. Derfor har Københavns Kommune givet 800.000 kr. og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 100.000 kr. til et Videncenter gennem de næste to år.
 
Centret skal rådgive om kemien i produkterne, grønnere produkter samt forebyggelse af sygdom. Centret skal også udføre videnskabelig forskning for at skabe ny evidensbaseret viden til frisører og kosmetikere.
 
"Videncentret er vigtigt for at kunne udbrede viden til frisører og kunder, og dermed styrke branchen og skabe endnu bedre arbejdsmiljø i salonerne. Det ligger også fint i forlængelse af vores beslutning om at etablere en "grøn linie" på landets frisørskoler, som sikrer, at de kommende frisører får bedre kendskab til miljøforhold," fortæller formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Poul Monggaard.
 
”Frisører er blandt de faggrupper, som hyppigst har håndeksem, men for mange vil det være muligt at komme eksemet til livs med optimerede arbejdsprocesser og produktsubstitution”, siger seniorforsker Heidi Søsted, der er daglig leder af centret og som forsker i allergi over for hårfarveingredienser.
 
”For første gang får frisører og kosmetikere deres eget sted, hvor de kan henvende sig både med akutte og mere langsigtede helbreds- og miljøspørgsmål” fortsætter Heidi Søsted.
 
Fakta
  • Torsdag den 24. august kl. 9.30 afholdes officiel indvielse af Videncenter for Frisører og Kosmetikere i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds lokaler, Lersø Parkallé 21, København Ø
  • I slutningen af 2005 fik Bispebjerg Miljøcenter, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Dansk Frisørmesterforening bevilliget 800.000 kr. af Københavns Kommune til et Videncenter for Frisører og Kosmetikere.
Yderligere information
  • Poul Monggaard, Formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, mobil 40 30 24 95
  • Heidi Søsted, Leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere, telefon 39 77 73 03

  • Tanja Møller Jensen, Miljømedarbejder i Bispebjerg Miljøcenter, mobil 30 33 56 44