Nyt Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

Et nyt Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er ved at blive etableret under Dermatologisk afdeling K, KAS Gentofte. Det nye Videncenter finansieres af Miljøministeriet.

 

Baggrunden for Centret er, at man ikke kender de biologiske mekanismer for duft- og kemikalierelaterede symptomer, samt at der i dag ikke eksisterer anerkendte undersøgelser til at påvise duft- og kemikalieoverfølsomhed hos patienten med svære symptomer.

Symptomer på duft og kemikalieoverfølsomhed manifesterer sig oftest meget forskelligt fra patient til patient og kan således både omfatte symptomer fra slimhinderne, huden, centralnervesystemet samt andre organsystemer.

 

Det nye videncenter kommer til at fungere som en forskningsenhed, der både vil fokusere på befolkningsundersøgelser og mere eksperimentel forskning. 

 

Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed, kommer således ikke til at tilbyde patientudredning for duft- og kemikalierelaterede symptomer.

 

Patienter med svære duft- og kemikalierelaterede symptomer, vil senere blive inviteret til at deltage i et kortlægningsstudie.

 

Duft- og kemikalie overfølsomhed (MCS) er i dag ikke en anerkendt sygdom. Videncenteret vil dog i det omfang det er muligt yde en vidensbaseret rådgivning til patienter og pårørende, myndigheder og sundhedssektoren.

 

Information om kortlægningsstudiet, som primært bliver spørgeskemabaseret, Videncenterets øvrige forskningsaktiviteter, samt hvordan man kommer i kontakt med Videncenteret, vil blive lagt på en hjemmeside der etableres når Centeret åbner den 1. januar 2006.

Med venlig hilsen

Jesper Elberling

Læge, forskningsleder
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed