Nyt studie skal kortlægge eksemsygdom i Danmark

Eksem er en hyppig lidelse som rammer både børn og voksne og kan skyldes arv eller være overvejende forårsaget af miljøfaktorer.

Mange får også eksem af udsættelser på arbejdspladsen og sygdommen har mange direkte og indirekte omkostninger.
Leo Pharma fonden har bevilliget 2,8 mio kr. til en forskergruppe fra Videcenter for Allergi, Hud-og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital sammen med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup.
I studiet skal forekomsten af de forskellige typer af eksemsygdom kortlægges i befolkningen og blandt patienter. Målet er blandt andet via registerundersøgelser at foretage en karakteristik af personer med eksemsygdom og beskrive sygdommens konsekvenser.
Læs mere om: