Nyt redskab til ekspositionskortlægning

Videncenter for Allergi har udarbejdet dokumentet “Regulering af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser” i forbindelse med projektet ”Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser”, der er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Dokumentet omhandler forskellige regler og retningslinjer af relevans for eksponeringskortlægning hos patienter med mistænkt arbejdsbetinget eksem. Kortlægningen af mulige allergifremkaldende og hudirriterende stoffer, som en person kan være i kontakt med på arbejdspladsen, er afgørende for at kunne stille den rigtige diagnose og forebygge fremtidige udbrud af allergi og eksem. En vigtig forudsætning er kendskab til den lovgivning, der findes, men som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at få overblik over.

Dette dokument er tænkt som et hjælpemiddel til at få et hurtigt overblik over relevant lovgivning. Den primære målgruppe er læger, som har at gøre med patienter med arbejdsbetinget kontakteksem. Dokumentet inddeles blandt andet i myndigheder, kemikaliekilder, kemiske stoffer og produkter og kan derfor også være til nytte for arbejdsmiljørådgivere, større virksomheder, fagforeninger og andre partnere i arbejdsmiljøsystemet.

Dokumentet er udarbejdet af cand.polyt. ph.d.-studerende Ulrik Fischer Friis

Hent  dokumentet

Dokumentet kan også rekvireres i bogform ved henvendelse til sekretær Lene Toft-Jensen: –