Nyt netværk skal forske i allergi

Onsdag 4. oktober var der initieringsmøde for Clinical Academic Group (CAG) som beskæftiger sig med emnet allergi. CAGen består af et netværk af forskere og klinikere, som går på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet, omfatter almen praksis, speciallægepraksis fra 5 specialer/fagområder relevante for allergi og de tilsvarende specialer på Herlev Gentofte Hospital og Rigshospitalet Glostrup Hospital. Desuden deltager Laboratoriet for Medicinsk Allergologi på Gentofte Hospital. Professor Jeanne Duus Johansen fra Videncenter for Allergi, Hud-og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital er leder af Allergi CAGen sammen med institutleder, professor Carsten Geisler fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM).

Til mødet var både intern og ekstern samarbejdspartner inviteret og CAG sekretariatet, Astma-Allergi Danmark, Leo Pharma og ALK Abelló holdt oplæg. Knap 40 forskere deltog i mødet hvor de kunne lære hinanden at kende, udveksle erfaring, og komme med ideer til de aktiviteter der fremadrettet skal planlæges. CAG for Allergi har som mål at:

  • optimere patientforløb for patienter med allergiske sygdomme på tværs af sektorer via innovation i organisering af sundhedssystemet
  • udvikle nye individualiserede allergibehandlinger og diagnostik
  • identificere biomarkører med prognostisk værdi for udvikling af allergi
  • skabe nye og forbedre eksisterende uddannelsesaktiviteter og fremme vidensdeling

Under mødet blev forskerne delt op i grupper hvor forskellige emner blev diskuteret. Efterfølgende holdt hver gruppe en kort præsentation, hvor de fortalte om de ideer de var kommet frem til og hvordan CAG netværket kunne biddrage med viden og ekspertise til ideernes fuldførelse. Det var et vellykket møde der gave mange gode ideer til fremtidige CAG projekter og aktiviteter der skal afvikles på tværs af netværket.

Læs mere omkring CAG og Greater Copenhagen Health and Science Partners.

Læs Videncenter for Allergis tidligere nyhed omkring CAG.