Ny guideline skal hjælpe læger og patienter

Videncenter for Allergi har udarbejdet en guideline for kortlægning af eksponeringer ved arbejdsbetinget eksem i forbindelse med projektet ”Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser”, der er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Guidelinen er tænkt som et redskab til systematisk og mere effektiv kortlægning af eksponeringer, som kan have ført til arbejdsbetinget eksem. Guidelinen er henvendt til læger, der ser patienter med muligt arbejdsbetinget kontakteksem, men andre faggrupper, arbejdsmiljøprofessionelle og patienter kan også drage nytte af den.
Guidelinen er baseret på de erfaringer, der er høstet i forbindelse med udredning af patienter med arbejdsbetinget eksem i hud og allergiafdeling på Gentofte Hospital, på videnskabelige arbejder, centrale opslagsværker samt på Arbejdstilsynets vejledninger, bekendtgørelser samt forordninger.
Guidelinen kan anvendes til:
  • at identificere de mulige årsager til et eksem
  • at tilrettelægge en dækkende udredning
  • at forbedre muligheden for at stille en korrekt diagnose
  • at forbedre rådgivning og forebyggelse af nye udbrud af eksem
Guidelinen er udarbejdet af cand.polyt. ph.d.-studerende Ulrik Fischer Friis i samarbejde med styregruppen for projektet.
Dokumentet kan også rekvireres i bogform ved henvendelse til sekretær Lene Toft-Jensen.
Der er tidligere i projektet udarbejdet en oversigt over forskellige regler og retningslinjer af relevans for eksponeringskortlægning hos patienter med mistænkt arbejdsbetinget eksem.
Dette dokument kan hentes her eller fås i bogform ved henvendelse til ovennævnte sekretær.