Non-allergic cutaneous reactions in airborne chemical sensitivity – A population based study

Formålene med dette studie var at undersøge, om andre symptomer relateret til 11 almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer også er associeret med kontaktallergi samt at undersøge sammenhænge mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og ikke-allergiske reaktioner i huden ved påsætning af lappeprøver på ryggen og luftvejsallergi målt ved priktest.

 

I alt blev 3.460 deltagere i en befolkningsundersøgelse, Helbred2006, testet for kontaktallergi ved påsætning af lappeprøver på ryggen, og 2.232 af disse blev desuden testet for luftvejsallergi ved priktest. Deltagere blev inddelt i fire grupper af duft- og kemikalieoverfølsomhed ved hjælp at et standardiseret spørgeskema.

 

Vi fandt en sammenhæng mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og både allergiske og ikke-allergiske reaktioner i huden, mens der ikke var nogen association til luftvejsallergi. Sammenhængen var stærkest for ikke-allergiske reaktioner og var uafhængig af køn, alder og andre faktorer, som kunne tænkes at påvirke resultatet.

 

Studiet bidrager til udredningen af hvilke mekanismer, der ligger bag duft- og kemikalieoverfølsomhed. Resultaterne tyder på mekanismerne er forskellige fra dem, der ligger bag luftvejsallergi og kontaktallergi, men muligvis er relaterede til mekanismerne bag ikke-allergiske hudreaktioner.