No association between vitamin D and atopy, asthma, lung function or atopic dermatitis: a prospective study in adults

Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem vitamin D og en række sygdomme, som atopi, atopisk eksem, astma, besværet vejrtrækning og nedsat lungefunktion, blandt voksne danskere fra den generelle befolkning. Atopi blev målet ved specifik IgE. Nedsat lungefunktion blev målt ved spirometri og atopisk eksem, astma samt besværet vejrtrækning blev defineret ud fra spørgeskemasvar.

 

Studiet konkluderer, at der ikke blev fundet en sammenhæng mellem vitamin D status og de nævnte lidelser blandt voksne.