Nickel released from children’s toys is deposited on the skin.

I dette studie blev tre stk. legetøj med metaldele testet for nikkelfrigivelse og deponering på huden efter kortvarig leg. Resultaterne viste at nikkel deponeres på huden i koncentrationer større end 0.13 µg/cm2, en dosis der udgør en risiko for udvikling af nikkel allergi og dermatitis ved gentagen eller længerevarende kontakt.