Nickel may be released from laptop computers

 

Computere er almindeligt anvendt, ofte i længere perioder ad gangen og burde ikke frigive nikkel. 

 
I denne undersøgelse blev det påvist at nikkel blev frigivet fra toppen og/eller bundoverfladerne af en tredjedel af de testede bærbare computere, samt fra alle de testede computermus. Computere og computerenheder kan være en overset årsag til allergisk kontakteksem ved nikkel-sensibiliserede individer.