Nickel allergy in Danish women before and after nickel regulation

Denne artikel viser at forekomsten af nikkelallergi var signifikant lavere blandt voksne danske kvinder der fik lavet huller i ørerne efter den danske nikkelforordning blev indført i 1990 (6,9 %) set i forhold til forekomsten blandt kvinder der fik lavet huller i ørerne før 1990 (13,1%)