Nickel allergy following EU regulation in Denmark, Germany, Italy and the United Kingdom

Nikkelallergi er hyppigt forekommende i hele verden. Allergien er forbundet med håndeksem og overfølsomheden er ofte forårsaget af nikkelfrigivende smykker. Den Europæiske Union har indført lovgivning for at regulere indholdet og frigivelsen af nikkel fra smykker og andre forbrugsvarer igennem EU nikkeldirektivet 1994, som gik i kraft i 2001 og nu er en del af REACH-forordningen.
 
Formålet med denne undersøgelse er at analysere virkningerne af EU's nikkeldirektiv på forekomsten af ​​nikkelallergi i fire europæiske lande. Data fra lappetests af 180.390 patienter blev indsamlet fra nationale databaser i Danmark, Tyskland, Italien og Storbritanien mellem 1985 og 2002 til 2010. Patienter som var mistænkt for kontaktallergi og som tidligere var blevet lappetestet med nikkel sulfat (5 %) i vaseline, blev inkluderet i analysen. Databehandlingen blev fokuseret på procentdelen af ​​positive for nikkelallergi og ændring over tid i en alder og køn-stratificeret analyse.
 
Et statistisk signifikant fald i nikkelallergi blev observeret i danske, tyske og italienske kvinder under 30 år. Ved kvindelige britiske patienter blev dette observeret mellem 2004 og 2010. Hos unge mænd blev et statistisk signifikant fald i nikkelallergi observeret i Tyskland og Storbritannien, imens en ikke-signifikant stigning blev observeret i Italien. Det nye nikkeldirektiv fra EU er den mest sandsynlige forklaring på nedgangen i forekomsten af nikkelallergi.