Neonatal risk factors of atopic dermatitis in Denmark – results from a nationwide register based study.

Atopisk dermatitis er en kronisk inflammatorisk hudlidelse med ukendt patogenese. Studier har tydet på at forhold omkring graviditeten og fødsel har indvirkning på risikoen for undvikling af atopisk eksem hos børnene. Ved at benytte de danske landsdækkende registre undersøgte vi sammenhængen mellem neonatale risikofaktorer (ikterus, lysterapi, fødselsvægt, fødselslængde, og fødselssæson) og udviklingen af atopsik dermatitis. Lav fødselsvægt og for tidlig fødsel var associeret med nedsat risiko for atopisk dermatitis, mens risikoen var forhøjet hos børn med ikterus og børn født i vintermånederne.