Naturlig og syntetisk lavendelolie lige allergifremkaldende

Det hævdes ofte at parfumeolier, der kommer fra naturlig kilde ikke har de samme allergifremkaldende egenskaber, som kemiske parfumestoffer.

 

Svenske forskere fra Universitet i Göteborg har undersøgt lavendelolie fra naturlig kilde og sammenlignet denne med en syntetisk lavendelmix bestående af tre stoffer.

 

Både den naturlige og den syntetiske mix blev iltet, hvorved der i samme omfang dannedes allergifremkaldende stoffer i blandingerne.

 

Blandingerne testedes på dyr og var lige allergifremkaldende, om det var den naturlige lavendelolie eller den syntetiske mix. Der sås således ingen beskyttende effekt af naturlig lavendelolie i forhold til syntetisk hvad angik risikoen for allergi.

 

Hagvall L, Skjöld M, Bråred-Christensson J, Börje A, Karlberg AT. Lavender oil lacks natural protection against autoxidation, forming strong contact allergens on air exposure.

Contact Dermatitis 2008:59:143-150.