Multicentre patch testing with methylisothiazolinone by the European Environmental and Contact Dermatitis Research Group.

Methylisothiazolinone (MI) uden methylchloroisothiazolinone har været markedsført siden begyndelsen af ​​2000, først i industrielle produkter såsom malinger og vandbaserede lim, og senere også i kosmetik, med en anbefalet koncentration i leave-on produkter i intervallet 50-100 ppm. I begyndelsen af ​​2000’erne, var det ukendt hvilken koncentration det var optimalt at lappeteste med, og det førte til denne undersøgelse. Otte Europæiske hudklinikker og en klinik fra USA deltog i studiet.

I studiet konkluderedes, at MI kan testes i koncentrationen 2000 ppm i vand (0.2%) uden nogen bivirkninger såsom lappetest sensibilisering, og at dosis skal dispenseres nøjagtigt, det vil sige, at en mikropipette skal anvendes.