Mucosal symptoms elicited by fragrance products in a population based sample in relation to atopy and bronchial hyper-reactivity

Et spørgeskema vedrørende slimhindesymptomer relateret til kemiske stoffer blev udsendt til 1189 personer, som tidligere havde deltaget i en befolkningsundersøgelse. Symptomer relateret til parfume blev hyppigst rapporteret fra næsen efterfulgt af øjne, lunger, mund og hals. Undersøgelsen fandt ingen sammenhænge mellem symptomerne og forekomsten af positive priktest over for luftvejsallergener. Derimod blev der fundet en positiv og statistisk signifikant sammenhæng mellem slimhindesymptomerne og astma målt som bronkial hyperreaktivitet over for stoffet metakolin.