Mobiltelefoner må ikke frigive (for meget) nikkel

Europa-Kommissionen har sammen med medlemsstaterne besluttet, at mobiletelefoner er omfattet af nikkeldirektivet. Det betyder, at mobiletelefoner er underlagt de samme regler som smykker, og at der er en grænse for hvor meget nikkel, der må frigives fra mobilen.

Miljøstyrelsen har rejst sagen i EU på baggrund af undersøgelser foretaget af Videncenter for Allergi, der viste at flere forbrugere havde fået allergisk nikkeleksem i ansigtet forårsaget af mobiltelefon. Videncenteret har også dokumenteret, at ca. hver femte mobiltelefon på det danske marked frigav nikkel i et omfang, der kunne give allergisk eksem.

Denne ændring er trådt i kraft og det betyder, at der ikke må sælges mobiltelefoner, som ikke overholder lovgivningen.

Har man allerede en mobiltelefon, kan man undersøge, om den frigiver for meget nikkel fra de blanke metalområder ved hjælp af et nikkeltestsæt fra apoteket. Man kan også henvende sig til producenten eller forhandleren.

Man skal være opmærksom på, at der kan være forskel på nikkelfrigivelse fra identiske mærker/typer af telefoner, da de forskellige komponenter af telefonen kan være produceret forskelligt. Det nytter derfor heller ikke at teste demoversionen i en butik. Det er kun ved at få oplysninger om/teste den mobil, man bruger, man kan være sikker på om nikkel frigives.

Head-sets er også omfattet af nikkeldirektivet.