Miljøminister Ida Auken på besøg i Videncenter for Allergi

 

Centerleder, professor Jeanne Duus Johansen holdt et oplæg for Ministeren om Videncentrets strategi og mange resultater.
 
Regionen var repræsenteret ved Koncerndirektør Svend Hartling lige som mange af Videncentrets samarbejdspartnere var tilstede.
 
Efter oplægget var der reception, hvor Ministeren havde lejlighed til at tale med Videncentrets unge forskere.
 

(Foto: Claus Bjørn Larsen)