Stigning i allergitilfælde pga. nyt konserveringsmiddel

Methylisothiazolinone (MI) er et relativt nyt konserveringsmiddel, som siden ca. år 2000 har været brugt i industrielle produkter og siden 2005 har været tilladt at bruge i kosmetik.

Der har været en stærkt stigende hyppighed af MI-allergi i 2011, hvor 3 % af de eksempatienter, der testes for allergi, er allergiske over for MI mod i tidligere år 1,9 %.

 • En del tilfælde af MI-allergi er forårsaget af kosmetik, især shampoo og sæber.
 • Malere er den erhvervsgruppe, som hyppigst får påvist MI-allergi.
 • MI kan også afdampe fra nymalede vægge og give luftbåret eksem og astma hos personer, som opholder sig i rummene.
  • Der er for nylig beskrevet et tilfælde af luftbåret eksem hos en patient hvis arbejdsplads var blevet nymalet.
  • Udover maling bruges MI også i en række andre produkter hvorfra det kan afdampe eksempelvis tæppelim.
 • Videncenter for Allergi har i samarbejde med Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet undersøgt indholdet af 17 vandbaserede vægmalinger, og alle indeholdt MI som konserveringsmiddel.
  • Fire vægmalinger var mærket med EU-blomsten og tre malinger var mærket med både EU-blomsten og Svanemærket. Men der var ingen forskel på koncentrationerne af MI i de mærkede malinger sammenlignet med de ikke mærkede.
  • Undersøgelsen tilstræbte at dække de malingproducenter, der er på det danske marked. Derudover undersøges det i øjeblikket hvor meget og hvor længe MI afdamper fra malingen efter påførsel.
 • Der er en grænse for, hvor store mængder af MI, som må anvendes i kosmetik, mens anvendelsen i maling er uden begrænsning.
 • På kosmetik skal det være anført, om produktet indeholder MI, mens der ikke er nogen deklarationskrav til maling.
 • Den udbredte brug af MI i maling er med til at forklare de mange allergiske reaktioner blandt malere og hos visse forbrugere.

Hør også:

 

Interview om konserveringsmidlet Methylisothiazolinone med deltagelse af videncentrets specialist Michael Dyrgaard Lundov

 

Læs også om: 
Malere

Konserveringsmidler