Methylisothiazolinone contact allergy  –  a growing epidemic

Kontakt allergi over for konserveringsmidlet methylchloroisothiazolinone (MCI) i kombination med methylisothiazolinone (MI) og MI alene har været stigende de seneste år.
 
I denne artikel undersøgte vi prævalensen af kontakt allergi overfor MCI/MI, MI og benzisothiazolinone (BIT) hos lappetestede patient på Gentofte Hospital samt brugen af MI i kosmetiske produkter.
Alle patienter lappetestet med enten MCI/MI, MI eller BIT i perioden 2010-2012 indgik i undersøgelsen. I en markedsundersøgelse blev det undersøgt hvilke typer af kosmetiske produkter der var konserveret med MI og hvor mange.
 
Kontakt allergi overfor MI og MCI/MI steg signifikant i perioden 2010-2012. MI fra 2,0% i 2010 til 3,7% i 2012 (n=2766), mens MCI/MI steg fra 1,0% i 2010 til 2,4% i 2012 (n=2802). I perioden var der kun 5 patienter der reagerede på BIT. Blandt patienter med MCI/MI og MI allergi var kosmetik den hyppigste relevante eksponering. I markedsundersøgelsen fandt vi MI i 60 ud af 1.795 (3,3%) forskellige produkter. 
 
Stigningen i kontakt allergi overfor MI er alarmerende og det er nødvendigt med en ændring i lovgivningen for brugen af MI for at beskytte forbrugerne i fremtiden.