Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely used in paint: a multicentre study of paints from five European countries.

Den europæiske (og danske) forbruger er i stor stil eksponeret for det allergifremkaldende methylisothiazolinon i maling.

 

Hyppigheden af kontaktallergi over for konserveringsmidlet methylisothiazolinon (MI) er fortsat stærkt stigende i den europæiske befolkning. Brugen af MI i kosmetiske produkter, fx mascara, cremer og sæber, har især eksponeret den almene forbruger. Dog skønnes det ca. 1/3 af alle MI-allergiske patienter har været eksponeret for MI gennem dets brug i maling. Ofte oplever disse patienter alvorlige allergiske hudreaktioner, hvorfor ophold i fx deres nymalede hjem bliver umuliggjort.

 

Dette multicenter studie forsøgte, som det første af sin art, at klarlægge brugen af MI i europæiske malinger indkøbt på det europæiske marked. I alt blev 71 malinger fra Danmark, England, Frankrig, Tyskland og Sverige tilfældigt indkøbt til kemisk analyse for indholdet af MI og BIT.

I 93% af malingerne blev der fundet MI-koncentrationer i koncentrationsspændet 0,7-180,9 ppm. Indholdet af BIT blev fundet i 96% af malingerne i koncentrationsspændet 0,1-462,5 ppm. Danmark og Sverige benyttede sig signifikant oftere af BIT til konservering af maling. Der var ingen signifikante forskelle landede imellem, når det drejede sig om konservering med MI: Samtlige lande benyttede høje koncentrationer af MI, der ikke var deklareret på hverken malingbøtten eller sikkerhedsdatabladet. Det fandtes ligeledes at miljømærkede malinger ikke var konserveret med lavere MI-koncentrationer end ikke-miljømærkede malinger.

På tværs af fem europæiske lande findes brugen af MI i maling som værende for høj. Sammenholdt med den manglende deklarering og miljømærkningernes mangelfulde krav til MI-indhold i maling giver dette en usædvanlig uholdbar situation for den europæiske (og danske) forbruger.