Methyldibromoglutaronitrile allergy: relationship between patch test and repeated open application test thresholds

Methyldibromoglutaronitril (MDBGN) er et konserveringsmiddel, som blev godkendt til anvendelse i kosmetik i midten af 1980'erne. Forekomsten af allergi overfor MDBGN steg i 1990'erne, og er nu faldende på grund af lovgivningsmæssig regulering af eksponeringen. Eksperimentelle studier med andre allergener har vist en signifikant sammenhæng mellem den koncentration allergiske personer reagerer på i en lappetest og en gentagen åben eksponerings test (ROAT). Formålet med dette studie var at undersøge sammenhængen mellem de to testmetoder ved hjælp af MDBGN.

18 personer med allergi over for MDBGN blev lappetestet med en fortyndingsrække med MDBGN. Samtidig blev de eksponeret for tre fortyndinger med MDBGN i en ROAT med varighed op til 21 dage. 17 personer uden MDBGN-allergi indgik som kontrolgruppe for ROAT'en.

Responsfrekvensen I  ROAT'en (µg MDBGN/ cm2 per applikation) var signifikant højere end responsfrekvensen i lappetesten, mens responsfrekvensen for den akkumulerede ROAT-dosis efter både 1, 2 og 3 uger, ikke var significant forskellig fra lappetesten.

Ud fra dette kan det konkluderes, at ved elicitering af MDBGN-allergi er responsfrekvensen i lappetesten lavere end responsfrekvensen I ROAT'en (dosis per applikation), mens denne er nogenlunde den samme som responsfrekvensen for den akkumulerede ROAT-dosis. Dette er vigtigt for risikovurdering af allergiske stoffer i forbrugerprodukter.