Meta-analysis of genome-wide association studies identifies three new risk loci for atopic dermatitis

Denne artikel identificerer tre nye genetiske markører for atopisk eksem. Et genome-wide associations-studie baseret på 5.606 personer med atopisk eksem og 20.565 kontroller uden eksem samt en replikationsgruppe på 5.419 individer med atopisk eksem og 19.833 kontroller uden eksem viste, at tre single nucleotid-polymorfier viste signifikant sammenhæng med atopisk eksem. Disse gener koder for proteiner relateret til både hudbarrierens proliferation og differentiering samt immunologiske beredskab.