Low maternal prenatal 25-hydroxy vitamin D blood levels are associated with childhood atopic dermatitis.

I dette epidemiologiske studie undersøgte vi om atopisk dermatitis (AD) er forbundet med lavt D-vitamin. Vi brugte en kohorte bestående af kvinder og deres børn fra den generelle befolkning i Massachussetts, USA (ikke selekteret for AD), som blev fulgt med årlige spørgeskemaer og jævnlige blodprøver fra graviditeten til midt i barndommen. Vi definerede atopisk dermatitis ud fra spørgsmål fra det validerede ISAAK (International Study of Asthma and Allergies in Childhood ) spørgeskema.

Vi fandt at lave blodniveauer af D vitamin i graviditeten (25-hydroxyvitamin D < 25 nmol/L) var forbundet med en højere risiko for at udvikle AD i den tidlige barndom i forhold til højere D vitamin niveauer. Imidlertid sås ingen sammenhæng mellem indtaget af D vitamin i graviditeten eller blodniveauet af D vitamin i navlesnorsblod ved fødslen og AD i tidlig barndom, hvilket sætter spørgsmålstegn ved hvilken rolle D vitamin spiller i AD. Endvidere fandt vi, at lavere indtagelse af D vitamin i den tidlige barndom var forbundet med en højere risiko for persisterende sygdom i midten af barndommen (medianalder 7,7 år). Samme sammenhæng så ud til at gøre sig gældende for lavt D vitamin niveau i blodet (se-25(OH)D) i den tidlige barndom og persisterende AD i midten af barndommen. Sidstnævnte analyse var dog begrænset af få blodprøver fra den tidlige barndom.