Leather Contains Cobalt and Poses a Risk of Allergic Contact Dermatitis: Cobalt Indicator Solution and X-ray Florescence Spectrometry as Screening Tests.

Som følge af at vi har set flere patienter hvor kobolt allergi og eksem opstod som følge af hudkontakt med læder har vi i denne undersøgelse forsøgt at estimere hvor hyppigt kobolt forekommer i læder og om der findes metoder der relativt let kan bestemme om kobolt findes i læder. Baseret på 131 læderprøver fra det amerikanske marked fandt vi at 5 indeholdt kobolt når vi anvendte en kobolt spot test. Da disse blev undersøgt med inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) fandt vi at indholdet af kobolt var mellem 1 og 190 ppm. X-ray fluorescence (XRF) analyse viste at >5% af læderprøverne indeholdt mere end 100 ppm kobolt og at der blandt disse var flere der indeholdt mere end 100 ppm kobolt og at en enkelt indeholdt mere end 1000 ppm kobolt ved efterfølgende ICPMS undersøgelse. Vi konkluderede på basis af disse undersøgelser at kobolt forekommer i læder i relativt store mængder, men også at mange af disse læderprøver ikke indeholdt kobolt. Både spot testen og XRF kan anvendes til identifikation af kobolt i læder.