Lægemiddeloverfølsomhed. In: Medicinsk Kompendium, 17. udgave