Kromallergikere har det svært

I november 2013 vedtog man en EU-lovgivning, som begrænser mængden af allergifremkaldende krom, der må frigives fra læder.

Formålet er at begrænse antallet af personer som får kromallergi fra læderartikler og bedre forholdene for de, der allerede har kromallergi, så de får mindre problemer med deres allergi.

I et nyt dansk studie blev patienter med kromallergi udspurgt om årsager til allergiske udslæt, livskvalitet mm.  Denne karakteristik af kromallergikere vil danne udgangspunkt for at kunne følge en eventuel effekt af lovgivningen.

I studiet indgik 155 eksempatienter med kromallergi og 621 uden kromallergi. Begge grupper besvarede et spørgeskema.

To ud af tre kromallergiske patienter havde oplevet udslæt af læder. Kromallergiske patienter havde en væsentlig ringere livskvalitet end patienter uden kromallergi, mere eksem gennem det sidste år, havde været nødt til at bruge mere medicin for eksemsygdommen og havde måtte tage mere sygeorlov end patienterne i kontrolgruppen.

Læderprodukter synes således at være den største kilde til kromallergi og eksem. Allergien medfører væsentlig sygdom og nedsat livskvalitet.

Læs om kromallergi her.

Link til den videnskabelige artikel her