Knowledge, attitudes and behaviour in everyday life with chronic hand eczema – a qualitative study

Håndeksem er en hyppig sygdom, der kan påvirke livskvalitet og arbejdsliv. Der er sparsom viden om hvordan personer med håndeksem håndterer og indpasser deres sygdom i hverdagslivet. I dette studie blev fire fokusgruppeinterviews med ialt 23 patienter afviklet. Deltagerne fandt, at håndeksem er en kompleks sygdom men oplevede at få tilbudt kun simple løsninger. Patienterne fandt det svært og anstrengende at håndhæve en forebyggende adfærd i hverdagen. Vejledning inklusiv realistiske forventninger til forløbet må individuelt tilpasses og have fokus på vedvarende ændringer af vaner i hverdagen.