Videncenter for Allergi

Videncentret modtager patienter til allergiudredning efter henvisning fra egen læge eller anden speciallæge, såfremt der er mistanke om allergisk reaktion over for indholdsstoffer i forbrugerprodukter, typisk kosmetik eller rengøringsmidler, eller arbejdsbetinget eksem.
Henvisningen sendes til:

Videncenter for Allergi
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 20A,
1. sal
2900 Hellerup

Udredningen kan foregå enten på Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Gentofte Hospital eller på Dermatologisk afd. I, Odense Universitetshospital, som begge deltager i Videncentret.

Der er kun tale om diagnostisk udredning, såfremt der er behov for længerevarende behandling, vil dette skulle varetages af henvisende læge eller anden speciallæge.