Jewellery: alloy composition and release of nickel, cobalt and lead assessed with the EU synthetic sweat method

Dette studie undersøgte metalsammensætningen af 956 smykker med XRF røntgenundersøgelse og viste at 18 forskelle  metaller blev anvendt.

De 10 hyppigste var kobber, jern, zink, nikkel, sølv, krom, tin, mangan, bly og kobolt. Undersøgelse af metal frigivelse fra 96 smykker viste at både nikkel, kobolt og bly blev frigivet. ​