Isothiazolinones in commercial products at Danish workplaces

 

De seneste år har der, i Europa, været en stigning forekomsten af arbejdsbetinget kontaktallergi overfor isothiazolinoner.

I denne artikel blev det undersøgt, via udtræk fra Produktregisteret, hvilke isothiazolinoner der kan forekomme på danske arbejdspladser og i hvilke produkttyper de er anvendt i. Vi fandt via litteraturen frem til i alt syv forskellige isothiazolinoner, som alle var registret i Produktregisteret.

De tre hyppigst anvendte isothiazolinoner var benzisothiazolinone (BIT), registeret i 985 produkter, methylisothiazolinone (MI), registeret i 884 produkter og methylchloroisothiazolinone (MCI)/MI som var registeret i 611 produkter. De registrerede koncentrationer var 0,01 ppm til 45% for BIT, 0,01 ppm til 10% for MI og 0,01 ppm til 14,1% for MCI/MI. Den hyppigste produkttype var ”maling og lak”, her var fem af de syv isothiazolinoner var registeret.

Konklusionen af dette studie viser, at isothiazolinoner er registeret i en lang række produkter til brug på danske arbejdspladser og de kan forekomme i høje koncentrationer.