Isothiazolinoner anvendes stadig ofte i maling, indkøbt i fem europæiske lande: en opfølgende undersøgelse

Der er set en stigende forekomst af kontaktallergi over for methylisothiazolinon (MI, oftesteforårsaget af kosmetiskeprodukter og maling. En undersøgelse fra 2015 viste, at 93,0% af malinger købt i fem europæiske lande indeholdt MI. I EU er der blevet diskuteret nye regler for maling, hvilket kan have påvirket dette marked.

Formålet med studiet var at revurdere brugen og koncentrationerne af MI og fire andre isothiazolinoner i vandbaserede vægmaling.

Vandbaserede hvidvægsmalinger (n = 60) blev indkøbt i butikker i fem europæiske lande: Danmark, Frankrig, Tyskland, Sverige og England. Malingen blev analyseret for indholdet af isothiazolioner.

MI blev fundet i 55 (91,7%) af malingerne, i koncentrationer fra 1,1 til 142,7 ppm. De andre isothiazolinoner blev fundet i 20,0% [methylchloroisothiazolinon (MCI)] til 88,3% [benzisothiazolinon (BIT)] af malingerne. BIT koncentrationerne varierede betydeligt mellem landene, mens MI og MCI koncentrationer ikke gjorde det. Der var ingen statistisk signifikante forskelle i MI, MCI og BIT koncentrationerne mellem den nuværende undersøgelse og 2015-undersøgelsen.

Undersøgelsen konkluderer at MI og andre isothiazolinoner stadig ofte anvendes i maling i Europa og at deres brug ikke synes at være faldende.

Original overskrift: Isothiazolinones are still widely used in paints purchased in five European countries: a follow-up study.