Is there a risk of active sensitization to PPD by patch testing the general population?

Internationale studier har debatteret hvor vidt lappetestning med sort hårfarve (para-phenylenediamine (PPD)) kan påføre en testperson allergi over for hårfarve. En opgørelse af data fra befolkningsundersøgelserne i Glostrup i 1990 og 1998 viser, at lappetestning ikke udgør en hel-bredsrisiko. 540 personer blev testet både i 1990 og 1998 men ingen havde udviklet allergi over for sort hårfarve på trods af gentaget testning.