Irritativt og allergisk kontakteksem

Artiklen omhandler kontakteksem på grund lokalirriterende stoffer og allergifremkaldende stoffer. Risikofaktorer, udseende, relevante undersøgelser, behandling og hyppige allergifremkaldende stoffer beskrives.