Investigating the causal effect of vitamin D on serum adiponectin using a mendelian randomization approach

I dette studie viste man på basis af befolkningsundersøgelser i København, at vitamin D i serum hænger signifikant sammen med total adiponectin. Man kunne dog ikke vise en sammenhæng til high molecular weight adiponection.