Inverse Association between Rheumatoid Arthritis and Contact Allergy

Vi har lavet et registestudie, hvor en database med patienter med kontaktallergi er sammenkørt med Landspatientregistret. I vores studie finder vi, at der er en invers association mellem reumatoid artrit og kontaktallergi. Årsagen til den inverse association er ukendt, men fundene kan skyldes, at patienter med reumatoid artrit har et mindsket kutant immunologisk respons (Helliwell et al. 1984)